Home

Menu główne

Harmonogram olimpiady i uprawnienia laureatów i finalistów 2014/2015

           Harmonogram zawodów w roku szkolnym 2014/2015 

Rodzaj zawodów/uroczystości

Terminy zawodów/uroczystości

Zawody I stopnia

7 listopada 2014 r. (piątek)

Zawody organizowane sa w szkołach
Zawody II stopnia

12 stycznia 2015 r. (poniedziałek)

Zawody organizowane są w dwunastu okręgach w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Nowym Sączu, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie i we Wrocławiu

Zawody III stopnia

17 marca 2015 r. (wtorek)

Politechnika Rzeszowska

Uroczystość ogłoszenia wyników

17 kwietnia 2015 r. (piątek) - zmieniony termin

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Uprawnienia laureatów i finalistów dotyczące zwolnienia z etapu pisemnego egzaminu
zawodowego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie
tytułu laureata lub finalisty.

Zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2015 r. (stary egzamin)

Zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu zawodowego w 2015 r. (nowy egzamin)

Nazwa zawodu/Symbol cyfrowy

Nazwa zawodu/Symbol cyfrowy

Technik elektryk/311[08]

Technik elektryk/311303

Technik elektronik/311[07]

Technik elektronik/311408

Technik telekomunikacji/311[37]

Technik telekomunikacji/352203

Technik teleinformatyk/312[02]

Technik teleinformatyk/351103