Home

Menu główne

ORGANIZACJA ZAWODÓW III STOPNIA

Bezpośrednim organizatorem zawodów III stopnia są:

1.Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Rzeszowski

2. Politechnika Rzeszowska

3. Zespół Szkół Energetycznych - "ENERGETYK" w Rzeszowie

    ul. gen. J. Dąbrowskiego 66A, tel. 17 748 30 70

Komitet Główny Olimpiady pokrywa koszty związane z podróżą i pobytem uczniów na zawodach.

Udowodnione poniesione koszty podróży zostaną zwrócone podczas pobytu w Rzeszowie.

Podstawą do rozliczenia kosztów podróży są bilety:

  – PKP II klasy z ulgą przysługującą uczniom,

  – PKS ulgą przysługującą uczniom.