Home

Menu główne

Zasady zwrotu kosztów podróży uczniów

Komitet Główny Olimpiady pokrywa koszty związane z podróżą i pobytem uczniów na zawodach.

Poniesione, udowodnione koszty podróży zostaną zwrócone podczas pobytu w Rzeszowie.

Podstawą do rozliczenia kosztów podróży są bilety:

  – PKP II klasy z ulgą przysługującą uczniom,

  – PKS ulgą przysługującą uczniom.