Home

Menu główne

Komitet Główny Olimpiady

PRZEWODNICZĄCY

dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. nadzw. UTP – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Prezes Oddziału Bydgoskiego SEP

WICEPRZEWODNICZĄCY

mgr inż. Zofia Miszewska Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Bydgoski, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, członek Zarządu Oddziału Bydgoskiego SEP

SEKRETARZ

Joanna Woźniak Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Bydgoski, kierownik Biura Oddziału Bydgoskiego SEP

CZŁONKOWIE

Do zadań członków Komitetu Głównego Olimpiady (KGO) należy przygotowanie i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA w roku szkolnym 2014/2015 zgodnie z regulaminem Olimpiady,