Home

Menu główne

Komitet Główny Olimpiady

Komitet Główny

Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

EUROELEKTRA

PRZEWODNICZĄCY

dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. nadzw. UTP – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Bydgoski, Wiceprezes Zarządu Oddziału

WICEPRZEWODNICZĄCA

mgr inż. Zofia Miszewska – Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Sekretarz Zarządu Oddziału Bydgoskiego

SEKRETARZ

 mgr inż. Zdzisław Świderski –  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Bydgoski

CZŁONKOWIE

HONOROWY PRZEWODNICZĄCY KOMITETU GŁÓWNEGO OLIMPIADY

HONOROWY PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ OLIMPIADY

Do zadań członków KGO należy przygotowanie i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA w roku szkolnym 2020/2021 zgodnie z regulaminem Olimpiady.