Home

Menu główne

EUROELEKTRA info 2016.03.21

 

Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

EUROELEKTRA

 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich organizuje od 18 lat, dla młodzieży szkół średnich, Olimpiadę Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA. Olimpiada znajduje się w rejestrze olimpiad Ministerstwa Edukacji Narodowej. Za organizację Olimpiady odpowiedzialny jest Komitet Główny Olimpiady powoływany przez Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Komitet Główny Olimpiady tworzą głównie nauczyciele akademiccy, między innymi: Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
w Bydgoszczy, Politechniki Gdańskiej, Akademii Morskiej w Gdyni, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Wrocławskiej oraz inni specjaliści związani zawodowo z przemysłem elektrotechnicznym. Siedzibą Komitetu Głównego Olimpiady jest Oddział Bydgoski Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Olimpiada organizowana jest jako trójstopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim. Zawody I stopnia odbywają się w szkołach, zawody II stopnia w dwunastu okręgach a zawody trzeciego stopnień (centralne) to finał olimpiady. Do zawodów I stopnia przystępuje każdego roku ponad 2000 uczniów z ponad 100 szkół z całej Polski.

Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA została powołana w 1998 roku
na zapotrzebowanie dyrekcji, nauczycieli i uczniów średnich szkół technicznych o profilu elektrycznym
i elektronicznym. Przez 12 lat olimpiada rozgrywana była w dwóch grupach tematycznych: elektrycznej
i elektronicznej. Od kilku lat, w związku z rozwojem nowych technologii oraz pragnąc zaspokoić oczekiwania uczestników olimpiady, wprowadzono trzecią grupę tematyczną: teleinformatykę. Laureaci i finaliści olimpiady przyjmowani są na wyższe uczelnie techniczne z pominięciem zwykłego postępowania kwalifikacyjnego. Poza tym otrzymują nagrody rzeczowych oraz zaświadczenia zwalniające ich z części pisemnej egzaminu zawodowego kończącego naukę w szkole średniej.

Celem Olimpiady jest pogłębianie wiedzy i rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów w dziedzinie elektryki, elektroniki i teleinformatyki oraz lepsze przygotowanie do dalszej nauki w szkołach wyższego stopnia i pracy zawodowej. Olimpiada umożliwia wyłanianie najbardziej uzdolnionej młodzieży i wspieranie jej w dalszym rozwoju zawodowym. Olimpiada sprzyja nawiązywaniu współpracy oraz wymianie doświadczeń między nauczycielami, pracownikami naukowo-dydaktycznymi wyższych uczelni technicznych oraz pracownikami przemysłu.

Podczas trwania olimpiady organizowane się imprezy dodatkowe zwiększające walory merytoryczne olimpiady. Są to prezentacje firm sponsorskich, odczyty tematyczne związane z profilem olimpiady itp. W ostatnich latach uczniowie i nauczyciele mieli okazją zapoznania się z działalnością i produkcją takich firm, jak: Apator Toruń SA, Pojazdy Szynowe PESA SA w Bydgoszczy, Telefonika Kable Sp. z o.o. Zakład w Bydgoszczy oraz Elektrownie Wodne Sp. z o.o.

W roku szkolnym 2015/2016 poszczególne etapy olimpiady zaplanowano w następujących terminach: 6 listopada 2015 r. – zawody pierwszego stopnia, 11 stycznia 2016 r. – zawody drugiego stopnia oraz 18 marca 2016 r. – zawody trzeciego stopnia (finał olimpiady). Do pierwszego stopnia olimpiady przystąpiło 1945 uczniów ze 113
szkół z całej Polski. Do drugiego stopnia zakwalifikowało się 570 uczestników (167 w grupie elektrycznej, 296 w grupie elektronicznej i 107 w grupie teleinformatycznej). Miejscem organizacji zawodów okręgowych były następujące miasta:

 • Białystok   
 • Kraków
 • Poznań
 • Bydgoszcz
 • Lublin
 • Rzeszów
 • Gdańsk
 • Łódź
 • Szczecin
 • Katowice
 • Nowy Sącz
 • Wrocław

W zawodach III stopnia (w finale) olimpiady, które odbyły się na  Akademii Morskiej w Gdyni wzięło udział 39 uczniów, w tym: 9 w grupie elektrycznej, 15 w grupie elektronicznej i 15 w grupie teleinformatycznej. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się 13 kwietnia 2016 r. na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.

Olimpiada finansowana jest z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej i Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz przez sponsorów i partnerów branżowych. Są wśród nich: PSE SA. APATOR SA, MEGA-POL, WAGO ELWAG,  ELTOR, ENERGO-PARTNER.

Informacje o znajdują się na stronie internetowej: www.euroelektra.edu.pl.

 

Bydgoszcz, 21 marca 2016