Home

Menu główne

Kontakt


Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej "Euroelektra"

ul. Krzysztofa Gotowskiego 6

85-030 Bydgoszcz

e-mail: euroelektra@sep.com.pl

Wiceprzewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady

Tel. 602 303 479 

E-mail: z.miszewska@wp.pl

Dojazd:  Komitet Główny Olimpiady "Euroelektra" i Sekretariat