Home

Menu główne

Kontakt


Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej "Euroelektra"

Al. Prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

Skr. pocztowa 12

e-mail: euroelektra@sep.com.pl

Wiceprzewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady

Tel. 602 303 479 

E-mail: z.miszewska@wp.pl

Dojazd:  Komitet Główny Olimpiady "Euroelektra" i Sekretariat